Služby

AK Brno - JUDr. Dudová

Služby

Využijte našeho právního servisu

Naše služby

Nemovitosti, pozemky,

stavební právo

 

Zařídíme přepisy nemovitostí k prodeji, nájmu, pachtu, služebnosti, věcná břemena. Smlouvy, zajištění advokátní úschovy, zprostředkování, právní analýzy, podání na úřady.

Životní prostředí, kvalita života, myslivecké právo

 

Právní analýzy, zastupování v povolovacích řízeních u dotčených orgánů, přechod sdružení na spolky, správní soudnictví, ...

Lidská práva, ústavní soudnictví

 

 

 

Zastupujeme v řízení před Ústavním soudem, v odůvodněných případech i před Evropským soudem pro lidská práva..

Veřejné zdraví, obtěžování hlukem, zářením, sousedy...

 

Řešíme spory ochrany vlastnického práva, územní plány obcí, hlukové limity, záření a ochranu kvality života.

Nemovitosti

 

Pozemkové právo,,...

 

Další služby dle dohody.

S čím Vám můžeme pomoci

 

Děláme profesionálně a kvalitně, pracujeme s největší možnou péči a snažíme se nést za naše kroky odpovídající odpovědnost.

Kdo nás doporučuje

Doporučuji Jana Dudu pro jakýkoli projekt, který bude mít takříkajíc pod palcem. Jde o mladého intelektuála ve veřejném prostoru, který má drive, cit pro společenskou odpovědnost a smysl pro občanskou angažovanost.

 

# Jiřina Šiklová - socioložka

Spojte se s námi

Sledujte nás na sociálních sítích

AK Brno - JUDr. Dudová

+420 736 488 681

info@akdudova.cz