Úvod

AK Brno - JUDr. Dudová

Vítejte na našem webu

Stránky vaší advokátní kanceláře

Naše služby

Nemovitosti, pozemky, stavební právo

 

 

Zařídíme přepisy nemovitostí k prodeji, nájmu, pachtu, služebnosti, věcná břemena. Smlouvy, zajištění advokátní úschovy, zprostředkování, právní analýzy, podání na úřady.

Životní prostředí, kvalita života, myslivecké právo

 

, Právní analýzy, zastupování v povolovacích řízeních u dotčených orgánů, přechod sdružení na spolky, správní soudnictví, ...

Lidská práva, ústavní soudnictví

 

 

Zastupujeme v řízení před Ústavním soudem, v odůvodněných případech i před Evropským soudem pro lidská práva.

Veřejné zdraví, obtěžování hlukem, zářením, sousedy...

Řešíme spory ochrany vlastnického práva, územní plány obcí, hlukové limity, záření a ochranu kvality života.

Pořebujete urgentní pomoc?

Spojte se s námi

Sledujte nás na sociálních sítích

AK Brno - JUDr. Dudová

+420 736 488 681

info@akdudova.cz